Thu Huynh

Có những thứ tuy không còn cảm giác gì, nhưng cũng không thể nào quên